Контакт с нас

Нашето местоположение

Фирма ЕООД
IBAN:
BIC: BPBIBGSF
Работно време: от 10:00 до 17:00 часа
Почивни дни: Събота неделя и официалните празници.
Адрес: София, бул. България № 48
Адресът е административен, на адреса не се извършват продажби.
Телефон: Глобул
Имейл:
София, бул. България 8
FB

   
К
О
Д

З
А

О
Т
С
Т
Ъ
П
К
А