Условия и принципи на работа.

 

1. Начин на поръчка:
Можете да поръчате като изберете желания продукт, натиснете върху бутона "КУПИ" и следвате стъпките. По-подробна информация за начина на поръчка можете да намерите тук.


2. Срокове:
Поръчаните продукти се изпращат към Вас с куриер. Най-често срокът за доставка е 1 работен ден. И по-конкретно за големите населени места доставката обикновено става на следващия работен ден. В някои случай доставката може да отнеме 2 или повече работни дни. Точният срок зависи от натовареността на куриерите и от графика им за доставки във Вашето населено място. Ако сте избрали плащане с TBI Bank, срокът за доставка се удължава с 4 или повече работни дни.


3. Наличност:
В нашия обект не държим стоки в наличност. Работим с наличностите на различни складове. Не гарантираме наличността на продуктите. В повечето случаи продуктите са налични, но е възможно някои от тях да се изчерпят преди системата да обнови наличностите, което става на всеки 2 часа.


4. Метод на доставка:
За България доставяме продуктите на посочен от Вас адрес или офис на куриерите. Използваме куриерските услуги на СПИДИ. Доставките до адрес се извършват от 9:00 до 18:00 в работен ден. Доставките до офис обикновено се намират в желания офис на куриерите още в началото на работния ден. За Европа прочетете тези условия.


5. Плащане:
Най-често използваме наложен платеж, тоест плащате на куриера при доставката на продукта. Предлагаме и плащане по банков път, в този случай първо правите плащането и след това получавате продукта. При поръчка на лаптоп или компютър с лицензирана операционна система Windows се приема единствено плащане с банков превод. Предлагаме също плащане с PayPal или на кредит с TBI Bank. В някои от офисите на куриерите е възможно наложения платеж да се плати с кредитна карта, необходимо е предварително да се свържете с куриерската служба и да се информирате дали тази услуга се предлага в желания от Вас офис.


6. Цени:
Всички цени в сайта са крайни и задължително включват ДДС Към всяка поръчка получавате фактура, ако попълните данни за фирма получавате фактура на фирма, ако няма данни за фирма получавате фактура на частно лице, и в двата случая във фактурата има включено ДДС. Фактурата е в електронен вариант и можете да я изтеглите и принтирате след като изпратим поръчката. Забележка: когато правите вашата поръчка използвайте валиден имейл.


7. Цена на доставката:
Цената на доставката е: 0 лв., 6 лв. или 8 лв. Безплатната доставка е възможна до офис на куриерската фирма. Тя е валидна за поръчки на стойност над 200 лева за България и над 2000 лева за Европа. Безплатна доставка означава доставка за наша сметка, тоест ние плащаме разходите по доставка, Вие плащате само цената на продукта и нищо друго допълнително.


8. Защита на лични данни:
Ние сме регистриран администратор на лични данни, с № 286864. Личните данни, които събираме се използват за реализиране на поръчката. Ние спазваме правилата и защитаваме личните Ви данни. Нашият сайт има SSL сертификат, това означава, че използваме HTTPS протокол и вашите лични данни са защитени от проследяване.


9. Връщане до 14 дни:
Имате право да върнете продукта в срок 14 работни дни от датата на получаване. Условията са описани тук. Препоръчваме да пазите внимателно и грижливо поръчания продукт, както и всичко свързано с него. Не обновявайте софтуера на устройството. Не подлежат на връщане продукти по индивидуална поръчка.


10. Отстъпки:
Ако сте намерили същия продукт на по-ниска цена, изпратете ни имейл и ще се опитаме да направим отстъпка. Ако изберете плащане с банков превод ще получите 1.2 % допълнителна отстъпка. Отстъпки по телефона не се правят и не се коментират.


11. Гаранция:
Всички продукти са употребявани и реновирани, освен ако не е указано друго. Въпреки това имат гаранция, гаранционната карта е в електронен вариант и можете да я изтеглите и принтирате след като изпратим поръчката. Забележка: когато правите вашата поръчка използвайте валиден имейл.


12. Сигурност:
За да сте сигурни и спокойни когато поръчвате, всяка пратка, която изпращаме има опция за преглед, тоест преди да платите можете да видите продукта. С тази опция ние Ви даваме по-голяма сигурност, защото Вие първо ще видите и след това ще платите.


13. Застраховка:
Всички пратки са застраховани, но за да е валидна застраховката продуктът се разопакова и проверява пред куриера. При наличието на транспортни дефекти се съставя протокол.


14. Невалидни данни:
Ако сте попълнили грешни данни например: грешен имейл, невалиден адрес, грешен телефонен номер и др. поръчката няма да бъде обработена. Ще е необходимо да се свържете с нас и да ни изпратите верните данни. Не се обработват поръчки с международен телефонен номер. Необходимо е телефонният номер да е на български оператор.

 

По-долу сме цитирали без редакция важни членове от ЗЗП. Препоръчваме да се запознаете с тях и да имате предвид, че въпросните са част от нашите общи условия:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 55 (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.
(3) При договор извън търговския обект, когато стоките са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора, търговецът е длъжен да прибере стоките за своя сметка, ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата.
(4) Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8.
(5) Когато потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, той заплаща на търговеца пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който потребителят е уведомил търговеца за упражняване правото на отказ.
(6) Пропорционалната сума по ал. 5, която потребителят трябва да заплати на търговеца, се изчислява въз основа на крайната цена, уговорена в договора. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.

 

 

Вижте също:
Как да поръчам
Как се използва код за отстъпка
Въпроси и отговори
Плащане на кредит с TBI
Плащане с PayPal

 

FB

   
К
О
Д

З
А

О
Т
С
Т
Ъ
П
К
А